Kauno marios ir Pazaislis
Miestas

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja apie maudyklų vandens kokybę

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad keletoje maudyklų buvo nustatyta trumpalaikė tarša.

Gauti 104 maudyklų iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens tyrimų rezultatai. Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų reikalavimų: rugpjūčio 2 d. Kauno Panemunės paplūdimio maudykloje, Grigiškių Vokės upėje šalia Afindevičių gatvės esančioje maudykloje, rugpjūčio 3 d. Elektrėnų marių, Marijampolės rajono Yglos ežero maudyklose, rugpjūčio 8 d. Trakų rajono Skaisčio ežero maudykloje. Pakartotinai atlikus tyrimus, rugpjūčio 5 d. Grigiškių Vokės upėje , rugpjūčio 8 d. Yglos ežero ir Elektrėnų marių maudyklose bei rugpjūčio 12 d. Skaisčio ežero maudykloje, vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę nėra gauta iš Druskininkų miesto, Lazdijų, Kalvarijos, Raseinių, Utenos, Molėtų, Širvintų rajonų savivaldybių, kurią privaloma stebėti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą maudyklų sąrašą. Vandens tyrimų rezultatai kiekvienoje apskrityje iškart atnaujinami gavus informaciją iš savivaldybių ar laboratorijų Čia.

Ištyrus vandens kokybę 112 rekreacijai skirtų zonų, rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje prie šių poilsio zonų: rugpjūčio 1 d. Kėdainių rajono Nevėžio upėje ties Skongalio gatve, Nevėžio upėje ties Justinavos ir Pašilių sodais, Nevėžio upėje (Surviliškio sen.), Josvainių Šušvės upėje, Gudžiūnų, Barupės, Keleriškių, Bartkūniškio, Miegėnų tvenkiniuose, rugpjūčio 2 d. Nemuno upėje ties Jurbarku. Pakartotinai atlikus tyrimus rugpjūčio 5 d. Nemuno upėje ties Jurbarku vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Papildomus tyrimus reikia atlikti, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Visuomenė supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Parašykite komentarą