V. Kinderaviciutes paroda 3
Kultūra

Gyvybine jėga alsuojanti keramika

     Keramikės Vilijos Kinderavičiūtės  autorinė ekspozicija „Tuolaik ir nūnai“ atidaryta galerijoje „Aukso pjūvis“ pasižymi savita meninių vaizdinių kalba. Stilistiniais ir technologiniais sprendimais dėmesį  atkreipiantys  kūriniai  liudija itin  jautrų menininkės santykį su ją supančiu  pasauliu.

     Skirtingais kūrybos laikotarpiais rankomis lipdytus kūrinius vienija monumentali formų raiška, saikinga glazūrų skalė. Koncentruota menine kalba ji kuria pasaulį, kuriame vyrauja gamtos formų sukelti vaizdiniai, o į juos žvelgiama  tiek makrokosmine, tiek mikrokosmine prasme.

     Jau ankstyvojo kūrybos periodo darbuose įžvelgiame sąsajas su gamta, kuri palaipsniui plėtė menininkės patyrimo erdves atverdama estetinės pajautos platybes. Ir vėlesnių metų kūryboje ji nuosekliai gilinasi į žmogaus ir tikrovės tarpusavio santykį, kūriniuose juos  susiedama su gamtos pasaulio  įvairove.

     Nuo vaikystės lydėjęs polinkis minkyti molio masę, dar besimokant mokykloje aplankytas  Kauno „Dailės“ kombinatas, nulėmė tolesnį keramikai pašvęstą kelią. 1987 m. baigusi Lietuvos valstybinio dailės instituto Kauno skyriuje keramikos studijas ji visa esybe pasinėrė į kūrybos pasaulį. Dalyvauja parodose, simpoziumuose Lietuvoje ir užsienio šalyse, kur vertintojų dėmesį atkreipia skulptūrine kūrinių raiška, subtiliu medžiagos pajautimu, autorinių masių naudojimu.

     Žmogaus ir tikrovės tarpusavio santykio prasmės paieškas kūryboje sustiprino ir keliolika metų praleistų Londone, kur apsilankymai parodose, galerijose praplėtė vaizduotės akiratį ir paskatino  meninės  raiškos kitimą  tolesniame kūrybos kelyje.

      Parodoje „Tuolaik ir nūnai“ eksponuojami  kūriniai nors sukurti skirtingais laikotarpiais, juos  jungia meninis įtaigumas, minties krūvis ir dėmesys technologiniams  sprendimams. Keramikė dažniausiai  naudoja akmens masę išbandydama įvairias  technologijas, skirtingų  temperatūrų  degimus. Išskirtinis amato įvaldymas jai leidžia ieškoti įdomesnių plastikos sprendimų, sudėtingesnių  idėjos realizavimo formų.

    Idėjas  kūriniams dažniausiai padiktuoja susitikimai su gamta, pvz., kompozicijas „Mylėk artimą kaip save patį“ (2019 m.) įkvėpė pasivaikščiojimas po Pažaislio mišką, dekoratyvinės vazos „Rytas prie jūros“ (2017 m.) dekorą – Baltijos pajūryje  bangų  plaunamų  akmenėlių  įvairovė. Tuo tarpu kūrinys „Anapus“ (2018 m.) tiek forma, tiek balta glazūra primenantis kriauklę  tarsi nukelia į žmogaus sielos keliones, primindamas gyvenimo  trapumą  ir laikinumą. Prasmės paieškos ženklios ir naujausiuose kūriniuose „Kontempliacija“ I, II (2020,2021 m.), išsiskiriančiuose įtaigia plastine išraiška. Monumentalių formų, didelių apimčių keramikos kūriniuose, lipdytuose juodų ir baltų akmens masės juostelių pynimu, įžvelgiame autorės susitelkimą į savo vidinį pasaulį ir  žvilgsnį į visuminę tikrovę.

      Parodą „Tuolaik ir nūnai“ vienija emocinė išraiška, kuri paliečia ir kviečia stabtelėti  prie įtaigių, savitu  kūrybiniu  braižu  pasižyminčių  kūrinių.

     Paroda veikia  iki 2022 m. kovo 29 d.

Parašykite komentarą