suo
Naudinga žinoti

Gyvūnų ženklinimo tema nebaigta – panašu, kad veterinarijos gydytojai turės konkurenciją

Kol dar nebaigta galutinė Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projekto redakcija, jos rengėjai sulaukia įvairių pasiūlymų.

Viena pateikė ir Seimo narių grupė – Kęstutis Mažeika, Linas Kukuraitis, Ligita Girskienė bei Tomas Tomilinas.

Anot jų, pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą nėra nustatyta, kas gali atlikti gyvūnų augintinių ženklinimą. Šiuo metu tai nustato poįstatyminiai teisės aktai, kurie dirbtinai riboja gyvūnų augintinių ženklinimo konkurenciją, šią veiklą prilyginant veterinarinei paslaugai ir suteikiant teisę ženklinti gyvūnus tik veterinarijos gydytojams.

Dėl šios priežasties, Seimo narių įsitikinimu, ženklinimo kainos yra didelės ir kartais siekia 30 eurų, nors ženklinimo mikroschemos savikaina yra apie 2-3 eurus.

„Mūsų pasiūlymu siekiama padaryti šią paslaugą labiau prieinamą. Taip pat atsižvelgiant į trumpą įstatymo įsigaliojimo terminą Lietuvoje nėra tiek veterinarijos gydytojų, kurie fiziškai sugebėtų suženklinti visus gyvūnus augintinius”, – teigiama keturių parlamentarų pasirašytame dokumente.

Jų nuomone, įvertinant tai, kad Lietuvoje aktyviai dirba 779 privačių veterinarijos gydytojų, o gyvūnų augintinių Lietuvoje yra apie 1,3 mln., specialistams prireiks pagalbos.

„Šiuo metu suženklinta apie 5 % visų gyvūnų, likę nesuženklinta yra apie 1,2 mln. Taigi vienam veterinarijos gydytojui reikėtų suženklinti apie 500 gyvūnų augintinių. Taigi kiekvienas veterinarijos gydytojas turėtų paženklinti po 6-7 gyvūnus augintinius per darbo dieną. Atsižvelgiant į tai, kad veterinarijos gydytojai sakė, kad ženklinimas su duomenų suvedimu užtrunka apie 1- 1,5 val. vien užsiimant šia veikla reikėtų dirbti viršvalandžius, tačiau veterinarijos gydytojai turi daug kitos svarbesnės veiklos – veterinarinės operacijos, ligų diagnostika ir pan. Todėl svarbu suteikti galimybę ženklinti gyvūnus augintinius platesniam specialistų ratui ir siekiant, kad mokymus atliktų kompetentingi specialistai, kurie ruošia veterinarijos gydytojus, siūlome, kad šiuos mokymus organizuotų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas”, – dėstoma dokumente.

Seimūnai siūlo 7 įstatymo straipsnį papildyti taip: „Gyvūnų augintinių ženklinimą atlieka veterinarijos gydytojai, veterinarijos felčeriai ir asmenys baigę gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus  ir turintys tai patvirtinantį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto išduotą kvalifikacijos pažymėjimą.“

Kokios nuostatos ir rekomendacijos atsispindės įstatyme, paaiškėti turėtų po kelių mėnesių. Kol kas neaišku, ar reikės į ženklintojų rinką įtraukti naujus dalyvius, jei vis dėlto bus nutarta augintojus sužymėti ne per metus, o per keturis. Tą kai kurie Seimo nariai taip pat siūlo.

 

Parašykite komentarą