dviratis. miskas
Naudinga žinoti

Gazuoti gėrimai, žaislai ar namo pamatai – kur dėsime „sugautą“ CO2?

Gazuoti gėrimai, žaislai ar betoniniai namo pamatai, prisodrinti gamyklos kamine surinktu CO₂. Technologijos anglies dvideginio sugavimui pramoninių procesų metu bei iš atmosferos jau egzistuoja. Inovacijos įgalino klimatą kaitinančias dujas perdirbti bei panaudoti plastiko, betono, gazuotų gėrimų, aviacinio bei automobilių kuro gamybos procesuose.

Įvairioms pramonės šakoms gamyboje pradėjus diegti CO2  „sugavimo“ iš aplinkos technologijas, milijardai tonų  CO₂ gali būti ištraukti iš atmosferos. Tačiau įveikus technologinius iššūkius, lieka svarbiausias klausimas: kaip tokius produktus vertins vartotojai?

Apie technologines naujoves pasakoja Trakų švietimo centro, įgyvendinančio iniciatyvą ,,Edukacija tvariam pasauliui”, atstovė Danutė Vizmanaitė. „Siekiant tapti klimatui neutraliu žemynu iki 2050-ųjų, nebeužteks vien apriboti  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą į aplinką; šias dujas būtina ir pašalinti. Medžiai, dirvožemis ir vandenynai natūraliai subalansuoja CO₂ kiekį atmosferoje. Tačiau subalansuoti šiuolaikinės taršos apimčių tapo nebeįmanoma: skaičiuojama, kad žmogaus veikla sukuria bene 5 kartus daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų  nei gyvoji gamta gali absorbuoti,“ – sako D. Vizmanaitė.

Senos – naujos technologijos

Technologijos, gamyklose surenkančios išsiskiriantį CO₂ – nėra naujos. Jau kurį laiką jos naudojamos naftos pramonėje.

Kai CO₂ yra „sugaunamas“ jis nedelsiant pumpuojamas į žemėje esančias saugyklas. Tokio proceso metu CO₂ nepasiekia atmosferos, todėl ir neskatina tolimesnio klimato šiltėjimo. Kita vertus, CO₂ „sandėliavimas“ verslui nekuria jokios finansinės vertės, todėl ir gaudyti iš gamyklos kaminų besiveržiančių dujų daugelis neskuba.

2020 metais pasaulyje buvo surinkta 77 milijonai tonų anglies dvideginio, tačiau jo panaudojimas pramonėje dar gerokai atsilieka. Sparčiausiai plinta CO₂ panaudojimas atnaujinant ar sutvirtinant betoną. Nors šiuo metu perdirbimo technologija –brangi, planuojama, kad ateityje ji pigs, tuomet daugės ir pramonės šakų diegiančių šias inovacijas.

Gerosios patirtys

Kanados kompanija „Canadian Carbon Engineering“ jau šiuo metu gamina anglies dvideginio kurą, naudodami iš atmosferos „sugautą“ “CO2. Technologija tiesiai iš oro surenka CO2 ir atsinaujinančių energijos šaltinių pagalba vandenį padalina į vandenilį ir deguonį. Vandenilis ir CO2 yra iš naujo sujungiami, kad susidarytų angliavandenilių kuras, pvz. dyzelinas ar benzinas. Technologjos pagalba jau šiuo metu galima pakeisti iškastinį kurą naudojamą transporto priemonėse.

Gaiviųjų gėrimų gamintojai pradėjo vykdyti bandymus, kurių metu naudojant tiesioginio CO₂ surinkimo iš aplinkos tecnologiją, šios dujos yra sugaunamos bei tiriamos galimybės jas panaudoti gazuotuose gėrimuose.

Nerimą kelia informacijos stoka

Apklausų metu žmonės palankiai sutiko klausimą dėl „sugauto“ CO₂ panaudojimo įvairiuose gaminiuose, tačiau su viena išimtimi – daugelis neigiamai vertino šių dujų naudojimą gazuotose gėrimuose. Didžiausią nerimą šioje vietoje kelia aiškumo apie poveikį sveikatai stoka, tačiau specialistai patikina, kad kaip ir bet kuriems kitiems, produktams čia galioja griežti higienos reiklavimai.

Edukacinė medžiaga apie klimato kaitą parengta VšĮ “Trakų švietimo centras”, įgyvendinant projekto „Klimatosūkis“ iniciatyvą ,,Edukacija tvariam pasauliui”. Projektas vykdomas 8 Vidurio ir Rytų Europos nevyriausybinių organizacijų, siekia didinti visuomenės sąmoningumą klimato kaitos tema.

Parašykite komentarą