mokykla 2
Švietimas

Gali rengti projektus padėti abiturientams ir teiki paraiškas jų finansavimui gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtame pagalbos pakete, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, viena iš numatytų priemonių abiturientams ir jų mokytojams – kitų pedagogų ir specialistų parengti teminiai vaizdo įrašai, atviros patyrusių mokytojų dalykininkų ar dėstytojų konsultacijos.

Siekdama parengti papildomos mokymosi medžiagos bei organizuoti atviras konsultacijas, ŠMSM patvirtino pedagogų asociacijų rengiamų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams ir jų mokytojams, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą.

Pedagogų asociacijų parengtiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 150 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Finansuojami projektai bus atrenkami konkurso būdu.

Į finansavimą gali pretenduoti projektai, kurių rengėjai planuoja organizuoti nuotolines konsultacijas abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių) ar viešas konsultacijas didelėms grupėms (daugiau nei 30-čiai mokinių). Taip pat į valstybės finansavimą gali pretenduoti norintys parengti teminių vaizdo pamokų ar paskaitų ciklus, organizuoti metodinius ar dalykinius seminarus abiturientų mokytojams, rengti emocinės paramos ar psichologinės pagalbos konsultacijas ir kt.

Konkursą finansuoja ŠMSM, jį organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Paraiškas NŠA galima teikti iki balandžio 6 d. el. pašto adresu info@nsa.smm.lt. Plačiau apie konkursą –  https://bit.ly/3dgBtlP

Su projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia: https://bit.ly/3f9Imbm

ŠMSM parengtame Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane numatyta aprūpinti mokyklas kompiuterine technika, teikti konsultacijas mokiniams, rengti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas, parengti teminius vaizdo įrašus ir teikti atviras mokytojų, dėstytojų konsultacijas nuotoliniu būdu, organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams, baigiamųjų klasių mokiniams ir kt. Plano įgyvendinimui skirta daugiau nei 7,5 mln. eurų.

Parašykite komentarą