Gabus vaikai
Miestas Švietimas

Gabiems Kauno mokiniams – papildomos galimybės tobulėti: kviečia teikti paraiškas

Kauno mokiniams unikalus projektas Lietuvoje ir Baltijos šalyse – Tarpdisciplininę itin gabių mokinių ugdymo programą. Jos tikslas – sistemingai lavinti 3–11 klasių mokinius su aukštesniu IQ rodikliu. Matematikos, gamtos, socialinių, humanitarinių mokslų bei sporto ir menų žinios gilinamos aukštojo mokslo įstaigose ir teatruose. Atranka į naujai formuojamas klases bei laisvas vietas ligšiolinėse grupėse vyksta iki gegužės 31 dienos.

Papildoma terpė progresui

„Turime skatinti mūsų gabių vaikų potencialą ir kelti jiems iššūkius. „Nardydami” tarp skirtingų mokslų, suprasdami jų tarpusavio sąsajas, gilindami žinias ir aktyviai dalyvaudami veiklose, jie ne tik tobulins savo gebėjimus, bet ir gebės išmoktas pamokas perkelti į kasdienį gyvenimą.

Tarpdisciplininėje itin gabių mokinių programoje  sudarytos pilnavertės sąlygos visapusiškam ir įdomiam ugdymui. Šiemet planuojame priimti bent pusšimtį vaikų”, – kalbėjo Kauno mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.

Savivaldybės inicijuotoje programoje integraliai derinamos skirtingos mokslo kryptys: matematika, gamtos, socialiniai, humanitariniai mokslai bei sportas ir menai. Čia ugdomas kritiškas mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas analizuoti mokslo ir menų dėsningumus, skirtumus ar tarpusavio sąsajas.

Vaikai ir jaunuoliai įtraukiami į paskaitas, projektinius ir praktinius darbus, bandymus, kūrybines dirbtuves ir tyrimus, kuriuos veda Kauno universitetų ir teatrų edukatoriai, akademikai bei scenos profesionalai. Paskaitos sudaro 60 valandų per mokslo metus, o užsiėmimai vyksta 4 kartus per mėnesį. Pilną kursą išklausiusiems vaikams išduodami programos baigimo pažymėjimai.

Visų amžiaus grupių programas galima rasti internete: kaunas.lt/svietimas/programos/.

Paraiškos jau priimamos

Šiuo metu formuojamos 3 būsimųjų trečiokų grupės, kuriose galės mokytis 45 vaikai. Kiekvienoje jų bus ugdoma iki 15 mažųjų kauniečių. Paraiškos priimamos ir dėl itin gabių mokinių įtraukimo į laisvas vietas 4–11 klasių grupėse.

Mokinių tėvai, globėjai bei mokyklos prašymus gali teikti iki gegužės 31 d. Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriui el. paštu gintaras.balciunas@kaunas.lt. Dėl vaikų dalyvavimo programoje konsultuojama telefonu 8 645 12836.

Norintieji dalyvauti programoje turi atitikti jiems keliamus reikalavimus. Pateikiant paraiškas būtina pridėti individualiai atlikto „Wechslerio trumposios intelekto skalės” testo (angl. Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC) rezultatus.

Kandidato minimalus bendrasis intelekto koeficientas teikiant paraišką į 3 klasę turėtų siekti bent 120 IQ. Pretenduojant į laisvas vietas vyresnėse klasėse, atsižvelgiama į esamą vietų skaičių, gautas paraiškas ir esamą kiekvienos klasės intelekto koeficiento vidurkį. Jis gali būti aukštesnis nei minimali nustatyta riba.

Apie patekimą į Tarpdisciplininę itin gabių mokinių programą informuojama per 10 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos.

Parašykite komentarą