kaunoaleja.lt 21121002
Švietimas

Finansuoja papildomas mokytojų konsultacijas mokyklose

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, jog praėjusiais mokslo metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apmokėjo korepetitorių paslaugas, patiksliname, kad lėšos buvo skirtos papildomoms mokyklose dirbančių mokytojų ir mokytojų asociacijų rengiamoms konsultacijoms, o ne mokinių pasirinktiems korepetitoriams.

Mokymosi sunkumų patiriantys mokiniai ir šiais mokslo metais gali naudotis papildomomis mokytojų konsultacijomis – joms skirta 5,1 mln. eurų. Savivaldybėms jie paskirstyti proporcingai pagal mokinių skaičių.

Šiais mokslo metais, kaip ir praėjusiais, konsultacijos gali būti organizuojamos visų klasių mokiniams kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. Vienai klasei ar iš kelių klasių mokinių sudarytai grupei gali būti rengiamos matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (tautinių mažumų mokyklose), užsienio kalbų, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, istorijos ir geografijos konsultacijos.

Praėjusių mokslo metų pavasarį papildomoms mokinių konsultacijoms buvo skirti 1,7 mln. eurų. Savivaldybių duomenimis, už minėtas lėšas organizuota virš 80 tūkst. konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, ir dar virš 17 tūkst. konsultacijų abiturientams, besirengiantiems brandos egzaminams. Lėšos skirtos pagal ŠMSM sudarytą pagalbos priemonių planą mokymosi praradimams dėl COVID-19 pandemijos kompensuoti. Visos jos buvo skirtos atlyginti mokyklų pedagogams už papildomas darbo valandas.

Valstybės finansuojamas nuotolines konsultacijas abiturientams ir jų mokytojams pavasarį rengė ir šalies pedagogų asociacijos. Jas vedė patyrę mokytojai dalykininkai, universitetų dėstytojai. Jie mokiniams ir mokytojams suteikė koncentruotą dalykinę ir metodinę pagalbą: padėjo susisteminti turimas žinias, išsiaiškinti spragas ir rasti informacijos joms užpildyti, paaiškino dažniausiai egzaminuose pasikartojančias užduotis ir daromas klaidas, pateikė rekomendacijų mokytojams, kurios bus naudingos ir rengiant būsimus abiturientus.

Finansavimas pedagogų asociacijų konsultacijoms skirtas ŠMSM surengto konkurso būdu. Projektams įgyvendinti skirta beveik 112 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Šaltinis: Švietimo mokslo ir sporto ministerija

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą