Naudinga žinoti

Elektromagnetinė spinduliuotė žmogaus aplinkoje – daro įtaką ar ne?

Mobilusis ryšys – tai technologija, leidžianti radijo signalų būdu keistis duomenimis. Nekontroliuojama elektromagnetinė spinduliuotė, sklindanti iš mobiliųjų telefonų ir jų bazinių stočių antenų, kelia pavojų žmonių sveikatai. Tai akimi nematomi sūkuriniai elektriniai ir magnetiniai laukai, sklindantys erdvėje šviesos greičiu. Gyvi organizmai elektromagnetines bangas atspindi arba sugeria.

Dažnas gyventojas nerimauja dėl savo gyvenamojoje aplinkoje esančių televizijos, radijo ir mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tuo pagrindu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sulaukia skundų iš gyventojų, kad galimai šalia esanti bazinė stotis skleidžia didesnį nei leistiną elektromagnetinio lauko energijos tankio dydį gyvenamojoje aplinkoje.

Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis gyvenamojoje aplinkoje neturi būti didesnis kaip 1 W/m2 arba 100 μW/cm2. Tai reiškia, kad neviršijus nustatytos vertės, žmonių sveikatai pavojaus nėra. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamos vertės nustatytos atsižvelgus į pagal higienos normose ir ISO standartuose nustatytus reikalavimus.

NVSC Kauno departamento specialistai nuo 2017 iki 2018 metų rugsėjo mėnesio atliko 50 radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę Kauno apskrityje. Patikrinimų metu kartu su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais nustatė, kad elektromagnetinio lauko energijos tankio dydžiai buvo ženkliai mažesni (tyrimų rezultatai: <0,1 μW/cm2) negu reglamentuoja higienos norma.

Svarbu paminėti, kad prieš įrengiant bazines stotis, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus taip pat atlieka radiotechninio objekto operatoriai, pagal elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, kurie turi būti suderinti su NVSC.

 

Parašykite komentarą