051609
Švietimas

Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu

Gegužės 15 d. vyko tarptautinė e Twinning projekto konferencija „Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“/„The international conference Eco art and culture in the world under an interdisciplinary aspect“, kurią inicijavo Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, Vytauto Didžiojo universitetu bei kitais projekto partneriais. Šiemet konferencija sulaukė beveik 200 dalyvių, sutikusių priimti nuotolinės konferencijos iššūkį.

Šią gegužę, tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/„World universities to schools“ švenčia savo 4-ąjį gimtadienį. Projekte dalyvauja daugiau nei 100 narių – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, meno mokyklos, įtraukiojo mokymosi institucijos, profesiniai centrai, kolegijos, universitetai. Projektas inovatyvus, progresyvus (Dr. A. Tamušauskaitė, 2020), skatinantis vertybių ugdymą (Dokt. K.Grigaitė-Bliūmienė, 2020) bei kalboms jautrų mokymąsi (Dr. V. Bijeikienė, 2020), netipinėse mokymosi (Dr. A. Tamušauskaitė, 2019) besimokančios organizacijos paradigmos kontekste, ekologinėje ir modernioje visuomenėje (Dokt. P. Palujanskienė, 2020).

Būtent šios mintys labiausiai atsiskleidė akademinės bendruomenės atstovų – dr. Vilmos Bijeikienės, VDU Užsienio kalbų instituto direktorės, Lietuvos sporto universiteto profesorės Birutos Švagždienės, Lietuvos sporto universiteto doktorantės Paulinos Palujanskienės, Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos direktorės, dr. Astos Tamušauskaitės, Kauno m. l.-d. „Linelis“ direktorės, dr. Vidos Grybauskienės, Kauno technikos profesinio mokymo centro mokytojos skaitytuose pranešimuose.

Savo patirtimi projektinėse veiklose, vykdomose Kauno miesto ir Kauno rajono bei kitų Lietuvos miestų ugdymo įstaigose, noriai dalinosi jų pedagogai.

Nuotolinės konferencijos metu pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi VDU Erasmus ir nuolatinių studijų tarptautinių programų ir pasaulio universitetų studentai bei mokytojai iš Malaizijos, Turkijos, Korėjos, Maroko, Italijos, Japonijos, Vietnamo, Serbijos, Azerbaidžano, Kinijos, Nepalo ir Indijos.

Konferencijos dalyviams pateikta apklausa parodė, kad nuotolinis konferencijos formatas patogus, nors visiems reikia mokytis nuotolinio bendravimo etikos, laiko ir IT valdymo aspektų. Konferencijos dalyviai vertina nuoširdų ir betarpišką bendravimą tarp pranešėjų ir dalyvių, konferencijos apimtį ir pranešimų kokybę. Visiems labai patiko pranešėjų įvairovė – nuo ikimokyklinių įstaigų iki universitetų, pranešimų tarpkultūriškumas, tarpdiscipliniškumas ir atliepimas konferencijos temai bei atvirumas integracijai ir bendradarbiavimui tarp skirtingo lygio institucijų. Todėl daugelis mielai dalyvautų ir kelių dienų trukmės renginyje.

Apibendrinant, galima teigti, kad ugdymas, skatinant supratimą apie ekologiją, taikant meninę raišką, probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą, tarpkultūrinę kompetenciją, mokymąsi visą gyvenimą ir kūrybiškumą yra kaip niekad svarbūs.

Mokytojos Jurgita Sipavičienė ir Kristina Grigaitė-Bliūmienė, tarptautinės konferencijos koordinatorės

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centru,

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą