ILRP paskaita
Kultūra

Diskusija – „Prezidento Antano Smetonos įvaizdis Čekoslovakijos spaudoje“

Istorinėje LR Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune, kovo 7 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į paskaitą-diskusiją „Prezidento Antano Smetonos įvaizdis Čekoslovakijos spaudoje“.

Renginyje dalyvaus istorikai Prahos Karolio universiteto Socialinių mokslų fakulteto doc. dr. Luboš Švec ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė.

Prelegentai klausytojams pristatys Lietuvos ir Čekoslovakijos valstybių aktyviai plėtotus draugiškus ryšius nepaisant to fakto, kad šalys savo valdymo sistema buvo labai skirtingos – Čekoslovakija buvo demokratinė, o Lietuva – autoritarinė. Plėtojant dvišalius santykius svarbų vaidmenį suvaidino Čekoslovakijos Prezidentas Tomašas Garikas Masarikas bei Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Doc. dr. L. Švecas nagrinės gana palankų Lietuvos įvaizdį Čekoslovakijos spaudoje.

Istorikė bei Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkė doc. dr. Bukelevičiūtė apžvelgs Lietuvos spaudą, kurioje daug dėmesio buvo skirta palankiam Čekoslovakijos prezidento T. G. Masariko įvaizdžiui: jis laikytas vienu iš Europos šalių valstybės vadovų lyderių, apie jį buvo rašoma kaip apie filosofą-mokslininką, politiką ir diplomatą, prezidentą Išlaisvintoją, Čekoslovakijos vienytoją. Nepaisant to, kad A. Smetona ir T. G. Masarikas niekada nebuvo susitikę bei iš esmės skyrėsi jų valdymo forma, tačiau viešojoje erdvėje buvo ieškoma tam tikrų analogijų lyginant jų autoriteto formavimo būdus. 1937 m. žinodamas, kad T. G. Masarikas serga A. Smetona asmeniškai domėjosi jo sveikatos būkle. Mirus T. G. Masarikui, A. Smetona ne tik į Prahą išsiuntė užuojautos telegramą, bet ir nurodė Lietuvos pasiuntiniui Eduardui Turauskui atstovauti jį prezidento laidotuvėse. Pagerbiant T. G. Masariką jo laidotuvių dienomis Kaune ant visų valstybinių pastatų buvo pusiau nuleistos vėliavos, o ant privačių namų iškeltos vėliavos su  juodais kaspinais.

Visus besidominčius dvišaliais Lietuvos ryšiais su Čekoslovakija bei Prezidento A. Smetonos istoriniu vaidmeniu tarptautiniu mastu kviečiame atvykti į renginį. Bus vertimas iš čekų kalbos į lietuvių kalbą.

Renginys yra Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos (1874–1944) jubiliejinių metų programos Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune dalis.

Projekto partneriai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Čekijos Respublikos ambasada. Renginį taip pat remia Lietuvos ir Čekijos draugija.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Renginys nemokamas.

Prieinamas žmonėms su judėjimo negalia (yra pandusas ir liftas).

Parašykite komentarą