darzelis. vaikas
Naudinga žinoti

„Dėl Kauno darželių mokesčių – socialdemokratai siūlo įteisinti diskriminaciją dėl gyvenamosios vietos“

Po to, kai Kauno miesto meras gavo atkirtį savo užmojams prisijungti atskiras Kauno rajono seniūnijas, buvo paskelbta, kad Kauno rajono vaikams mieste lankantiems darželius bus taikomas keliolika kartų didesnis mokestis. Socialdemokratai vertina tai kaip diskriminaciją pagal gyvenamąją vietą ir Seime užregistravo siūlymą, kad diskriminacija pagal gyvenamąją vietą būtų įtraukta į Lygių galimybių įstatymą.

„Kauno miesto ir rajono situacija tapo dar viena skaudžia iliustracija, kad dabartinis diskriminacijos pagrindų sąrašas Lygių galimybių įstatyme yra nepakankamas. Vaikas nepasirenka kur gimti, todėl skirtingų sąlygų taikymas vien dėl jo gyvenamosios vietos nėra teisinga. Deja, kol kas įstatymiškai tokių vaikų ir šeimų apginti nėra galimybės, o rūpesčio ir žmogiškumo kai kuriems sprendimų priėmėjams ne visuomet užtenka, tad džiaugiuosi, kad Lygių galimybių kontrolierė sureagavo teigiamai ir palaiko gyvenamosios vietos įtraukimą į diskriminacijos pagrindų sąrašą“, – sako pataisų iniciatorė, Seimo vaiko gerovės grupės vicepirmininkė Dovilė Šakalienė.

Socialdemokratai kelia klausimą, ar sudarant nevienodas ugdymo sąlygas miesto ir ne miesto teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusiems vaikus, nėra pažeidžiamas ir Vaiko teisių pagrindų įstatyme įtvirtintas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimas, vaikų teisė gauti ugdymo paslaugas.

Reaguodama į socialdemokratės D. Šakalienės užklausą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino, kad kiekvienais metais sulaukia daug asmenų skundų dėl jų galimos diskriminacijos gyvenamosios vietos pagrindu. Dėl savo teisių suvaržymo minėtu pagrindu, asmenys Tarnybai teikia tiek skundus, tiek paklausimus, kuriuose prašo lygių galimybių kontrolieriaus išvados arba konsultacijos.

„Dabar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba neturi teisinio pagrindo nagrinėti asmenų skundų, susijusių su jų galimai patiriama diskriminacija dėl jų gyvenamosios vietos, bet pripažįsta, kad toks papildymas būtų reikalingas. Mus teikti tokį siūlymą privertė Kauno miesto valdžios sprendimai – kelis kartus padidinti darželio mokestį kitų rajonų vaikams. Tenka ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią tokiam kai kurių politikų galių demonstravimui“, – sako Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė.

Socialdemokratų teigimu, diskriminacija teritoriniu pagrindu palietė Kauno rajono, ir netgi paties Kauno miesto gyventojus.

„Padidintas bene dvigubas mokestis už ikimokyklinės įstaigos lankymą ne Kauno mieste deklaruotiems tėvams už jų vaikų lankymą užgulė ne tik įvairiose situacijose atsidūrusius tėvų pinigines, bet ir pačius Kauno miesto gyventojus. Ar teisinga, kad su dvigubai didesniu mokesčiu susidūrė nepilnos šeimos, socialiai remtinos šeimos, net šeimos, auginančios vaikus su negalia, buvo pamirštos, o tik vėliau bandoma koreguoti situaciją. O kiek šeimų, grįžusių iš emigracijos, taip pat susidūrė su šia problema?“ – sako socialdemokratė R. Popovienė.

Pasak socialdemokratų, sudarant nevienodas sąlygas miesto ir ne miesto teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusiems tėvams, pažeidžiamas ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimas, vaikų teisė gauti ugdymo paslaugas.

„Juk negalima skirstyti vaikų, negali būti vaikai savi ir nesavi. Paskui vaiką eina pinigų krepšelis, o dėl kitų priemonių, ar iškylančių problemų reikėtų ieškoti bendradarbiavimo tarp savivaldybių. Deja, jeigu nei Vyriausybės atstovas, nei ministras nieko negali padaryti – lieka paskutinės priemonės – įstatymų korekcijos arba teismai“, – teigia R. Popovienė.

 

Parašykite komentarą