pinigai
Naudinga žinoti

Deklaruoti ir sumokėti pelno mokestį reikia iki birželio 15 d.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad įmonės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti ir jose apskaičiuotą pelno mokestį sumokėti iki birželio 15 d. Deklaracijas galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS, adresu http://deklaravimas.vmi.lt. Praėjusiais metais deklaracijas pateikė daugiau nei 27,5 tūkst. Kauno apskrityje veiklą vykdančių juridinių asmenų, 79 proc. iš jų tai atliko laiku. Iš viso 2020 m. Kauno apskrities įmonės sumokėjo apie 114 mln. eurų pelno mokesčio.

„Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės, taip pat pelno nesiekiančios organizacijos bei Lietuvoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso,“ – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad tais atvejais, kai metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, į valstybės biudžetą reikia sumokėti tik skirtumą.

Kauno AVMI primena, kad jei mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, tai deklaraciją PLN204 įmonės turi pateikti ir pelno mokestį sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

VMI primena, kad pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. VMI interneto svetainėje skelbiama aktuali informacija apie pelno mokesčio deklaracijas bei jų pildymą www.vmi.lt/evmi/domiuosi-pelno-mokescio-deklaravimu-ir-sumokejimu.

Parašykite komentarą