Karys 2
Karyba Švietimas

Aukštųjų mokyklų studentams, baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, suteiktas leitenanto laipsnis

Pirmasis karininko laipsnis suteiktas Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojams. Laipsnio suteikimo ceremonija vyko prie partizanų generolo Jono Žemaičio paminklo, šalia Krašto apsaugos ministerijos. Karininko priesaiką davė ir Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas papildė 103 aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, 2020 m. rudenį savanoriškai mokymus pradėję Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje ir jos padalinyje Klaipėdoje bei Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje Kaune.

Lietuvos valstybei prisiekusios devintosios kartos absolventams krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas suteikė atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnį.

Ceremonijoje dalyvavęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sakė: „Gerai pasirengę, motyvuoti ir patriotiški kariai – tvirtas Lietuvos kariuomenės pamatas. Jūs pasirinkote ne tik studijuoti universitete, bet ir tapti krašto apsaugos sistemos dalimi. Kad ir kur toliau nuvestų jūsų kelias, esu tikras – atsakingai kursite  Lietuvos ateitį. Žinau ir tai, kad lemtingą akimirką būsite pasiruošę ginti mūsų valstybę ir todėl galiu drąsiai sakyti, kad Lietuva didžiuojasi jumis”.

„Yra trys dalykai, kurie vienija šią šeimą: kariuomenės vertybės, gyvenimo filosofija ir vėliava. Ištikimybė, kovos dvasia, iniciatyva ir profesionalumas – tai vertybės, kuriomis remiamės. Esu tikras, kad visas šias tiesas išmokote ir įsirašėte į širdį. Leitenantai, sveikinu jus įstojus į šeimą”, –  linkėdamas sėkmės sakė laikinai einantis LKA viršininko pareigas viršininko pavaduotojas plk. Matas Paškevičius.

Naujuosius karininkus sveikino Lietuvos kariuomenės vienetų vadai, Akademijos vadovybė, prisiekiančiųjų artimieji ir draugai.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį pasirengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant didinti šalies gynybinį pajėgumą – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Dalyvaujantys Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose gali pretenduoti į finansinę paramą, jeigu studijuojama pagal krašto apsaugos sistemai reikalingiausių specialybių studijų programas (programų sąrašas – https://bit.ly/3BUe0Fi), o sėkmingai baigę JKVM trūkstamų profesijų atstovai, įsidarbinę Lietuvos kariuomenėje, gali gauti iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo dydžio priemoką.

Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams suteikiamas jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir toliau siekti karininko karjeros.

Daugiau informacijos apie Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus: https://www.karys.lt/tarnybos-budai/jaunesniuju-karininku-vadu-mokymai/42

Eimanto Genio (LKA) nuotraukose – pirmojo karininko laipsnio suteikimo JKVM klausytojams ceremonijos akimirkos.

Parašykite komentarą