032607
Karyba

Atnaujintai sporto salei suteiktas Lietuvoje gimusio JAV generolo vardas

Kovo 6 d. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje surengtas šventinis renginys, kurio metu Licėjaus atnaujintai sporto salei buvo suteiktas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Sausumos pajėgų generolo majoro Sidney’aus Shachnow (Sidnėjaus Šaknou) vardas.

Šį projektą tikrove pavertė JAV Sausumos pajėgų Civilių ir Kariškių bendradarbiavimo komanda kartu su Lietuvos kariuomene. JAV Sausumos pajėgų 9-ojo kavalerijos pulko 1-ojo bataliono (1-9 CAV) kariai kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariais savanoriais ir Licėjaus kadetais bei kitais šio projekto dalyviais atnaujino sporto salę bei skyrė lėšų sportiniam inventoriui ir priemonėms įsigyti.

Šią išskirtinę dieną į Licėjų atvyko KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės štabo viršininkas mjr. Skomantas Povilionis, Lietuvoje dislokuoto JAV 9-ojo kavalerijos pulko 1-ojo bataliono karininkas majoras Wilford ’as Garmin ’as (Vilfordas Garvinas), JAV ambasados Lietuvoje bei kiti prie šio projekto prisidėję Lietuvos kariuomenės ir organizacijų atstovai.

032608

„Ši sporto salė suteikia galimybę jauniems ateities ir dabarties lyderiams fiziškai tobulėti ir gerinti tarpusavio santykius. Mūsų kariuomenės ir jaunieji lyderiai vadovaujasi bendromis vertybėmis Tėvynės ir sąjungininkų labui. Mums buvo garbė bendradarbiauti su Lietuvos kariuomene, ateities lyderiais ir visuomene, kuri taip šiltai mus priėmė“, – sakė 9-ojo kavalerijos pulko 1-ojo bataliono atstovas majoras W. Garmin ’as.

Kadetų licėjaus sporto salė buvo pavadinta JAV Sausumos pajėgų generolo majoro Sidney ’aus Shachnow vardu. Šis karininkas yra gimęs 1934 m. Lietuvoje, Kaune. JAV karinėje tarnyboje ištarnavo net 42 metus. Gilią ir daugiametę kario patirtį sukaupęs S. Shachnow kovojo Vietname, vadovavo JAV karinėms pajėgoms Berlyne ir JAV Specialiųjų pajėgų rengimo mokyklai ir rengimo centrui. Apdovanotas antru aukščiausiu JAV karinių apdovanojimu net du kartus – Sidabrinėmis žvaigždės medaliais (angl. Silver Star). S. Shachnow mirė 2018 m., palaidotas JAV Arlingtono karių kapinėse.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus – gimnazijos tipo ugdymo įstaiga, kuri vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Šio mokslo įstaigoje išskirtinis dėmesys skiriamas popamokinei veiklai, siekiant ugdyti kūrybiškumą, pilietiškumą ir lyderystę. Licėjaus kadetai nuolat dalyvauja kultūriniuose, sveikos gyvensenos, sporto ir kituose renginiuose. Pilietinę šios mokyklos auklėtinių savimonę ugdo įsitraukimas į socialines-pilietines akcijas, etnokultūrinėse veiklas, dalyvavimas valstybinių švenčių minėjimuose bei socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose.

Nuotraukos: Srž. Megan’ė Zander’ė
Šaltinis: Lietuvos kariuomenė

Parašykite komentarą