sinodas 20220203
Miestas

Arkivyskupijos Sinodinė darbo grupė aptarė sinodinių susitikimų patirtį: „sėkmės istorija“ jau vyksta

Vasario 3 dieną per nuotolį posėdyje susitikusi arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupė kartu su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu aptarė sinodinį procesą tose srityse, kurioms atskiri jos nariai atstovauja konkrečiai jose darbuodamiesi. Posėdžiui vadovavo arkivyskupijos Sinodinio kelio koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Vienas svarbiausių klausimų buvo pasidalijimas „sėkmės istorijomis“, tai yra pasidalijimas tuo, kaip žmonės jau reaguoja, atsiliepia, dalyvauja sinodiniuose susitikimuose ir labai konkrečiai formuluoja savo mintis bei įžvalgas (kai kur jau net visomis trimis Sinodo temomis). Arkivyskupo Kęstučio mintimi, „sėkmės istorija“ jau yra pats Sinodas, žmonių susitikimas ir bendrystė labiau, nei gatavi atsakymai, kaip spręsti sunkumus.

Buvo pasidžiaugta pirmaisiais vienuolių susitikimais, kuriuose išreikšta mintis apie kuo glaudesnį pašvęstųjų bendradarbiavimą su pasauliečiais, apie jų svarbos Bažnyčioje įvertinimą. Prie Sinodo sklaidos prisideda žurnalas „Artuma“, kaip tik vasario numeryje pristatantis sinodinį vienuolijų vyresniųjų pokalbį bei sinodinį susitikimą Domeikavos parapijoje.

Darbo grupės nariai džiaugėsi, jog susitikimams parapijose, mokyklose, kitose bendruomenėse jau gali pasitelkti daugiau parengtų moderatorių. Patys susitikimai, kartais nedrąsiai prasidėję, vėliau užtrunka. Žmonės teikia ir labai konkrečių pasiūlymų, kaip pagyventi bendruomeniškumą, liturgijos šventimą. Pasidalija ir skauduliais, pvz., skaudžiomis išpažinčių patirtimis, nesuprantamais ar per ilgais pamokslais ir pan.

Konstatuota, jog sinodiniai susitikimai iš tikrųjų yra ir kalbėjimosi, ir klausymosi pratybos. Sinodas vyksta ir neformaliu lygmeniu, kai paprastuose žmogiškuose susitikimuose (pvz., tarp menininkų) užkalbinama Sinodo klausimais. Vasario 4 d. į sinodinį susitikimą kviečiami Kauno krašto žurnalistai.

Posėdyje buvo pristatytas grįžtamasis ryšys, tai yra mintys ir įžvalgos (labai skirtingu formatu), kurios jau atkeliauja pas arkivyskupijos Sinodinio kelio koordinatorius iš parapijų ar atsispindi asmeninėse anketose (užpildytose internetu). Jose išreiškiamas lūkestis matyti Bažnyčią atviresnę, ne tokią susikausčiusią, tikinčiuosius – labiau empatiškus, o bendruomenių vadovus – gyvus, o ne „popierinius“. Nors Sinodiniu keliu jau įsibėgėjama, tačiau žmonės vis dėlto siunčia signalus, jog kai kur jų parapijų bendruomenėse Sinodas dar nevyksta, tad visi drąsinami nenuleisti rankų, ieškoti galimybių bendrauti ir kalbėtis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Parašykite komentarą