Vaiku vasara
Miestas

Ar vaikų žaidimų aikštelės Kaune saugios?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento specialistai informuoja, kad saugi vaikų žaidimų aplinka turi būti užtikrinta ne tik žaidžiant namuose bet ir viešoje erdvėje esančiose vaikų žaidimų aikštelėse, vaikų žaidimų patalpose bei vaikų ugdymo įstaigose.

Žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų Lietuvos standartų bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Eksploatuojamų ir naujai įrengiamų žaidimų aikštelių įranga po sumontavimo ir eksploatacijos metu turi būti vieną kartą metuose patikrinta (įvertinta), akredituotos įstaigos, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Žaidimų aikštelės, patalpų eksploatuotojas ar savininkas turi ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atlikti žaidimų aikštelių apžiūrą, kurios metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai) ir ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atlikti žaidimų aikštelių, patalpų eksploatacinę apžiūrą, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), konstrukcinis vientisumas, dangos būklė.

Už žaidimų aikštelių bei patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Pastebėjus netvarkingus ar galimus pavojus vaikų saugai, keliančius vaikų žaidimų aikštelių įrenginius,  prašome kreiptis į NVSC Kauno departamentą (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, el. p. kaunas@nvsc.lt), nurodant objekto pavadinimą/savininką, adresą bei pastebėtus pažeidimus.

Daugiau informacijos apie žaidimų aikštelių saugos reikalavimus pateikta interneto svetainėje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/09a8b740833711e5bca4ce385a9b7048/asr

Parašykite komentarą