uolynas iš paukščio skrydžio
Miestas

„Ar Kauno savivaldybė išplės Ąžuolyno parko teritoriją planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės sąskaita?“

Po Seimo narių Andriaus Kupčinsko, Kazio Starkevičiaus, Vytauto Juozapaičio, Mariaus Matijošaičio ir Mindaugo Puidoko kreipimosi į Aplinkos ministeriją dėl grėsmės Kauno Ąžuolyno parko vientisumui, ministerijos nuomone, dalį į automobilių stovėjimo aikštelę planuojamos paversti teritorijos būtų tikslinga skirti Ąžuolyno parko išplėtimui, o ne automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui.

„Jei nebus priimti kiti, aplinkai palankesni, darnaus vystymo sprendimai, blogiausiu atveju Kauno miesto savivaldybė bent jau galėtų išplėsti Ąžuolyno parką, taip sustiprinti jo apsaugą ir ekologines funkcijas, simboliškai prisidedant prie istoriškai prarasto Ąžuolyno ploto atkūrimo“, – teigė Seimo narys A. Kupčinskas.

Ministerijos teigimu, išanalizavus situaciją dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo (sklype Vydūno al. 4), nustatyta, kad šiuo metu šiam žemės sklypui nėra parengtas naujas detaliojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo būtų tiksliai numatyta, kokie sprendiniai bus įgyvendinami teritorijoje, koks numatomas sklypo panaudojimo būdas bei ką planuojama įrengti minėtame žemės sklype. Kadangi Kauno Ąžuolyno parkas patenka į saugomą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją, o žemės sklypas, kuriame Kauno miesto savivaldybės taryba siūlo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, ribojasi su Ąžuolyno parku, pirmiausia privaloma atlikti plano ar planuojamos ūkinės veiklos projekto reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijai nustatymą, kurio metu būtų nuspręsta, ar reikalingas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas arba poveikio aplinkai vertinimas.

Pasak Aplinkos ministerijos, be detaliojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, aiškių tikslų ir plano ar projekto reikšmingumo nustatymo negali tinkamai įvertinti, ar aplinkosauginiu požiūriu Kauno Ąžuolyno parke yra leistina įrengti automobilių stovėjimo aikštelę bei kokį poveikį aikštelės įrengimas turės gamtinėms vertybėms.

Parašykite komentarą