Kauno universitetu Rugsejo 1 osios eisena Jono Petronio nuotr
Švietimas

Akademinis Kaunas – keturių Kauno universitetų įsipareigojimas studentams ir miestui

Keturi Kauno universitetai Naujuosius metus sutinka vieningesni. Dar 2022 metais Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Kauno technologijos (KTU), Lietuvos sporto (LSU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetai pasirašė plataus užmojo sutartį, numatančią glaudų bendradarbiavimą mokslo, studijų ir praktikos srityse. Akademinio Kauno iniciatyva spartins mokslo ir naujų technologijų sklaidą visuomenėje, stipris miesto akademinę bendruomenę ir Kauno, kaip tarptautinio studentų miesto, įvaizdį.


Stiprina vienybė, o ne konkurencija

Praėjusiais metais Kauno universitetus suvienijo Lietuvos universiteto šimtmečio minėjimas. Pasak VDU Komunikacijos prorektorės Vilmos Bijeikienės, ši svarbi sukaktis įkvėpė daugybę 2022–ųjų renginių: konferencijų, parodų, koncertų, o taip pat – diskusijų, kokie iššūkiai laukia aukštųjų mokyklų ateityje ir koks universitetas atlieps naujosios kartos lūkesčius.


„Manau, svarbiausia, kad šimtmetį minėjome ne vieni – į bendras iniciatyvas jungėsi visos iš Lietuvos universiteto save kildinančios Kauno aukštosios mokyklos – KTU, LSMU ir VDU. Šventinius metus visi kartu pradėjome Vasario 16-osios koncertu Kauno Žalgirio arenoje, atvėrėme universitetų duris visuomenei ir siūlėme atviras paskaitas, Rugsėjo 1-ąją pasitikome bendra eisena, su „KaunasIN“ parengėme Tarpukario studento žemėlapį, pasakojantį apie turiningą Lietuvos universiteto gyvenimą, susibūrėme Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje GAUDEAMUS. Bendrai organizuoti renginiai pasiūlė kokybiškesnį turinį, išplėtė jų amplitudę po visą miestą ir įrodė, kad kartu galime daugiau “, – teigė V. Bijeikienė.


Bendradarbiavimas – pamatas ateities švietimui


Anot KTU Studijų prorektoriaus Jono Čeponio, Lietuvos universiteto šimtmetis ne tik šventiniu šurmuliu apjungė Kauno universitetus, bet ir leido pradėti konkrečius darbus kartu.


„Šiandien turime kalbėti ne apie konkuravimą šalies viduje, o apie tarptautiškumo didinimą ir mūsų universitetų patrauklumą studentams iš kitų šalių. Šiandieninis Kaunas, kaip studentų miestas, tikrai turi kuo didžiuotis – nuo studijų krypties pasirinkimo, darbo rinkos pasiūlos iki infrastruktūros plėtros. Esami bei būsimi studentai turi puikias perspektyvas savo ateitį kurti būtent čia ir mūsų universitetų indėlis yra labai svarbus. Visi sutinkame, kad bendradarbiavimas ir gerosios patirties dalijimasis deda stiprų pamatą šalies ateities švietimui,“ – teigė J.Čeponis.

Pasak VDU Studijų prorektorės dr. Simonos Pilkienės, diskusijos tarp universitetų prasidėjo ieškant bendrų interesų ir gvildenant idėjas, kurios ne skaidytų, o vienytų.


„Istorinis laikotarpis nulėmė Lietuvos universiteto, vėliau įgavusio Vytauto Didžiojo universiteto vardą, išskaidymą į atskiras aukštąsias mokyklas, kurios ilgainiui susikūrė savo individualius profilius, kultūrą ir istoriją – visi siekėme pabrėžti išskirtinumus. Idėja suvienyti jėgas ir iš tiesų įgalinti Akademinio Kauno idėją neliko pamiršta, pradėjome kalbėtis dėl bendrų studijų projektų, Kauno tarptautiškumo skatinimo, ir supratome, kad dėl miesto tikrai galime padaryti daug“, – pasakojo dr. S. Pilkienė.


Rengiamas jungtinis studijų modulis


Kaune veikiančių universitetų bendradarbiavimas itin plačias tobulėjimo galimybes atveria šių aukštųjų mokyklų studentams. Pasirenkamųjų tarpuniversitetinių studijų dalykų/modulių forma leidžia studentams laisvai rinktis dominančius dalykus ir kituose Kauno universitetuose. Išklausiusiems tokį pasirenkamąjį studijų dalyką/modulį studentams rezultatai būtų įskaitomi universitetų studijų reglamentuose numatyta tvarka.


Nuo 2022 m. rudens semestro keturių Kauno universiteto studentai turėjo galimybę rinktis iš beveik 40 pirmosios pakopos studijų dalykų ir antrosios pakopos tarpuniversitetinių rudens ir pavasario semestro dalykų. Studentai aktyviai dalyvavo ir rinkosi dalykus, dėstomus nuotoliu, anglų kalba, itin populiarūs buvo užsienio kalbų pasirinkimai. Studijuoti dalyką viename iš keturių Kauno universitetų išreiškė norą 192 studentai (iš jų – 35 studentai užsieniečiai).


2022/2023 m.m. studentai rinkosi ir studijuoja šiuos dalykus: siūlomų dalykų sąrašas.

Plečiant tarpdisciplininių ir tarpuniversitetinių dalykų pasirinkimą ir plėtojant bendradarbiavimą, keturi Kauno universitetai rengia jungtinį studijų modulį, skirtą miesto, regiono iššūkiams spręsti, veiklas ir iniciatyvas viešinti visuomenei.


Ateinančiais metais siekiama suaktyvinti Kauno kaip tarptautinio akademinio miesto statusą, numatyta bendrų projektų kaip pritraukti daugiau užsienio studentų, kaip Kaunas galėtų labiau reprezentuoti kaip patrauklus miestas užsienio studentams.


„Esame patenkinti efektyviu bendradarbiavimu su Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetais. Šiuo metu intensyviai rengiamas jungtinis studijų modulis kompleksinėms Kauno miesto problemoms spręsti, kuriame studijuoti bus kviečiami studentai iš visų trijų bendradarbiaujančių universitetų. Džiugu, kad į parengiamuosius šio modulio darbus įsitraukė ne tik administracijos atstovai, bet ir universitetų dėstytojai, ekspertai. Tad jau planuojame, kaip informuoti ir pritraukti studentų šiai perspektyviai iniciatyvai“, – pasakojo LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Parašykite komentarą