Paminklas A. Ramanauskui Vanagui JAV
Karyba

A. Ramanausko-Vanago 105-iosios gimimo metinės originaliai paminėtos Lietuvoje ir užsienyje

„Lietuva stipri savo žmonėmis, kurie sunkiais laikais išlaikė savo vertybes ir pademonstravo nepalaužiamą valią. Lietuvos inteligentas, žodžio meistras ir karys, Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo svarbus partizaninio karo Lietuvoje šviesulys, suteikęs šiai niūriai sunkaus karo ir represijų epochai prasmės ir vilties. Pagerbdami didvyrius mes stipriname save, atmesdami nereikalingą triukšmą ir prisimindami, kodėl esame ir vardan ko aukojamės“, – pasakoja profesorius, Seimo narys Valdas Rakutis.

Originalus paminėjimas Kaune

Vytauto Didžiojo karo muziejuje užburiančiais muzikiniais kūriniais paminėtos Lietuvos partizanų vado, brigados generolo A. Ramanausko-Vanago 105-osoios gimimo metinės. Lietuvių kompozitorių klasikų kūriniais, patriotinėmis giesmėmis bei partizanų dainų interpretacijomis koncerto „Kovingas Laisvės Vanago skrydis“ metu Kauno miesto gyventojus ir svečius džiugino kariljonininkas R. Eimontas. Muziejuje gausiai susirinkta į filmo peržiūrą „Vanago skrydis“.

„Kovo 6-oji, mano Tėčio Adolfo Ramanausko-Vanago 105-oji gimimo diena. Šiemet Lietuvoje kovo 6 d. buvo šaltoka ir vėjuota. Klausausi kariljono koncerto „Kovingas Laisvės Vanago Skrydis“ Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje. Po koncerto sutikau kariljonininką Raimundą Eimontą ir nuoširdžiai jam padėkojau už puikų koncertinės programos atlikimą. Į mano padėkos žodžius Raimundas atsakė, kad jam labai malonu su manim susipažinti, o koncertinę programą jis atlikęs su dideliu malonumu ir iš visos širdies.

Raimundas sakė, kad jis kūrinius atliko ne dėl to, kad jo paprašė muziejaus vadovybė – jis atliko koncertinę programą tautos didvyriui, pasišventusiam kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, didvyriui, kurį labai gerbia. Raimundas papasakojo, kad jau pirmoji Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimų knyga „Daugel krito sūnų…“, mano išleista 1991 metais, buvo ant jo stalo. Knyga buvo jo skaitoma su didžiule pagarba, giliu supratimu ir įsijautimu. O ir vėliau, šią iš išvaizdos kuklią, plonais viršeliais knygą, Raimundas ne vieną kartą ėmė į rankas ir skaitė. Ir dabar jo namuose ši knyga yra padėta garbingoje vietoje. Mūsų pokalbis užsitęsė ir ištirpo žieminės dienos žvarba sušildyta kariljonininko gilaus supratimo apie tai, kas yra Tėvynė, kas yra pareiga, kaip dabar veikia žmones laisvės kovų atminimas, Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo pavyzdys, Vanago kaip laisvės simbolio atminimas. Išsiskyrėme šiltą gerą atminimo šviesą širdyse pajutę,” – pasakojo legendinio partizanų vado dukra Auksutė Ramanauskaitė – Skokauskienė.

Daug dirba istorikai

Istorinės atminties puoselėjimo darbais užsiima didelis būrys Lietuvos istorikų. Nuolatinis profesionalų darbas Lietuvos žmonėms vis plačiau atskleidžia laisvės kovų istoriją ir neeilinių asmenybių gyvenimus.

„Istorikų darbas reikalauja kruopštumo ir pasišventimo, ypač dirbant su pokario istorijos naratyvais. Vyksta moksliniai tyrimai, leidžiamos knygos, organizuojamos parodos, o paskutinių metų statistika rodo vis didesnį Lietuvos visuomenės susidomėjimą muziejais, ir tai iš tiesų džiugina“, – kalba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

A. Ramanauskas-Vanagas gimė 1918 m. JAV

„Čikagos lietuviai pagerbė Lietuvos partizanų vadą, su sovietine okupacija kovojusios Lietuvos vadovą generolą Adolfą Ramanauską-Vanagą jo 105-ųjų gimimo metinių proga.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis ir tęsėsi iškilminga eisena prie A. Ramanauskui-Vanagui skirto paminklo. Padėję tautinių spalvų gėlių vainiką susirinkusieji sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus. Kalbėdamas susirinkusiems, GK Čikagoje atašė ryšiams su diaspora J. Matukas akcentavo A. Ramanausko-Vanago ryžtą kovojant dėl Lietuvos. Tylos minute pagerbti už Lietuvos laisvę žuvę partizanai,“ – rašoma URM paskyroje.

Pagerbimas vyko įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose

Kovo 6 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai, jaunieji šauliai, mokytojai ir administracija dalyvavo renginyje, skirtame dm. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago 105-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginys vyko dm. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje Lazdijuose.

Alytuje penktadienį parodytas proginis spektaklis „Dzūkijos smėlyje paliko tavo pėdos“. Klaipėdos skautai daina ir gėlėmis pagerbė didvyrio atminimą prie pastato, kur 1937–1939 m. Klaipėdos pedagoginiame institute mokėsi būsimas, dabar jau pripažintas su okupacija kovojusios Lietuvos faktinis vadovas. Merkinėje prie 2022 m. rudenį atidengto paminklo A. Ramanauskui-Vanagui pasodinti šermukšnių medeliai, sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Sostinėje įvairių institucijų atstovai ir Lietuvos kariuomenės generolo A. Ramanausko-Vanago kovinio rengimo centras pagerbė vado atminimą vainikais Lietuvos vadovų panteone, Antakalnio kapinėse. Savaitgalį Dzūkijoje organizuojami žygiai Dainavos apygardos Laisvės kovotojų pėdsakais.

Nuolatinis darbas- „Vanago Lietuva“

„Laisvės kovų istorija ir A. Ramanausko-Vanago kovų kelias ypač aktualūs ir šiandien, į neišprovokuotą karą agresoriaus įtrauktos Ukrainos herojiškos gynybos akivaizdoje. Tiek metų okupantų niekinta ir nuolatos net ir dabar nedraugiškų asmenų ar organizacijų puolama Vanago asmenybė tapo dar ryškesnis mūsų šalies laisvės simbolis. A. Ramanauskas-Vanagas ilgus metus kariavo su žymiai galingesniu priešu ir paaukojo savo gyvybę. Dabar mūsų pareiga apginti jo istorinę atmintį. Tai ne tik institucijų, bet ir kiekvieno sąmoningo Lietuvos piliečio pareiga.

„Vanago Lietuva“ nuolatos organizuoja atminimo renginius, akcijas, ieško originalių ir modernių būdų komunikuoti Laisvės kovų istoriją kuo lengviau suprantama plačiajai visuomenei kalba.

Esu laimingas, jog prie gražių iniciatyvų prisideda vis daugiau organizacijų, įmonių ir entuziastingų įvairių sričių profesionalų. Labai ačiū jiems. Visi kartu mes esame Lietuva, dėl kurios kovojo Lietuvos partizanai. Čia didesni ar mažesni darbai parodo mūsų pilietinės visuomenės brandą ir vertybinį stuburą“, – kalba „Vanago Lietuva“ iniciatyvos vadovas Alkas Paltarokas.

Nuotr.- Organizatorių

Parašykite komentarą