051509 1
Švietimas

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Gyvybė ir technologijos“

Gegužės 13 – 14 d. įvyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros ir miesto etikos mokytojų metodinio būrelio organizuota respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Gyvybė ir technologijos“, kurioje buvo analizuojamos žmogaus ir gyvosios gamtos santykio, žmogaus transformacijos naujųjų medijų pasaulyje, dirbtinio intelekto dabartyje ir ateities perspektyvoje temos. Šiame nuotoliniame, Adobe Connect platformoje vykusiame, renginyje dalyvavo bei pranešimus pristatė Filosofijos katedros dėstytojai, šalies bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir filosofijos mokytojai, 10-12 klasių mokiniai. Dalyvių pranešimai iš anksto buvo įkelti į katalogą internete, todėl konferencijos dieną prioritetu tapo diskusijos.

Konferencijai pateikta 14 pranešimų. Pirmąją renginio dieną darbą moderavo VDU Filosofijos katedros vedėja dr. Jurga Jonutytė ir doc. dr. Tomas Kavaliauskas, buvo diskutuojama tema „Žmogus ir gamta: gyvybė mumyse ir aplink mus“. Aptartos dalies pranešimų: Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos vyresniojo mokytojo dr. Dainiaus Sobeckio pranešimas „Žemė ir Žmonija – suderinamumas ar priešprieša“, Kauno „Saulės“ gimnazijos etikos mokytojos ekspertės Neringos Zaveckienės ir mokinės Gabijos Urbšytės parengtas darbas „Žmogaus ir gyvosios gamtos santykis“, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinės Ievos Kumiščiūtės „Jūros vizija“ (etikos mokytoja metodininkė Danutė Sasnauskienė), Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinių Gintarės Sadauskaitės ir Eglės Žilinskaitės „Transhumanizmo viltys ir pavojai“ (etikos mokytoja ekspertė Egidija Kontrimienė), Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokinės Karinos Pokaliuk pranešimas „Žmogaus ir gyvosios aplinkos santykis. Šv. Pranciškaus palikimas ateinančioms kartoms“ (etikos mokytoja ekspertė Vilhelmina Urbonienė) įžvalgos, inicijuotos diskusijos. Filosofijos katedros dėstytojai doc. dr. Tomas Kavaliauskas ir dr. Mantas Davidavičius kalbėjo apie žmogaus būklę Covid-19 pandemijos sąlygomis, žmogaus ir gamtos santykio problematiką nuo Ž.Ž. Rousseau iki J. Muir‘o.

Antroji konferencijas diena „Įdomiosios prognozės: dirbtinio intelekto ribos ir kosminės erdvės kolonizavimas“, moderuojama Filosofijos katedros doktoranto Ado Diržio, buvo skirta pranešimų apie dirbtinį intelektą aptarimui ir diskusijoms šia tema. Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Eglė Gustainytė pranešime „Dirbtinis intelektas – žmogaus proto ateitis ar pabaiga?“ (etikos mokytoja metodininkė Sigita Šilingaitė), Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinys Dominykas Rudokas darbe „Dirbtinio intelekto pliusai ir minusai bei ateities perspektyvos“, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinys Martynas Taučas (etikos mokytoja metodininkė Elona Rimdeikienė), Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai Ugnė Jankevičiūtė, Vaiva Puniškytė ir Vytautas Čepas (etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė) pranešimuose „Dirbtinis intelektas šiandien ir ateityje“ ir „Dirbtinis intelektas – žmogaus proto pradžia ar pabaiga“ kėlė žmogaus ir jo sukurto dirbtinio intelekto etinio santykio klausimus. Renginio dalyviai, aptardami Vandžiogalos gimnazijos mokinio Aurimo Andriulionio pranešimą „Žmonijos ekspansijos pastangos“ (mokytoja Irena Skalisienė), VDU Filosofijos katedros dėstytojų dr. Rūtos Bagdanavičiūtės ir Ado Diržio pranešimus „Žmogaus transformacijos technologizuotame naujųjų medijų pasaulyje“, „Pakitusios sąmonės būsenos“ diskutavo apie naujai atsirandančias inovacijas kaip žmogaus galimybių išplėtimo įrankį, nesustabdomo technologinio progreso įtaką žmogaus dvasiniam bei etiniam tobulėjimui, dirbtinio intelekto išorinę nepriklausomybę, sąmonės kaip pirminio išorės filtro, leidžiančio pažinti aplinką, aspektus.

Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Polina Žemaitienė, apibendrindama konferenciją, dėkojo VDU HMF Filosofijos katedros vedėjai dr. Jurgai Jonutytei ir dėstytojams, Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui, mokytojams ir mokiniams už darnų darbą bei bendradarbiavimą šiame renginyje, atskleidusiame nagrinėjamos temos aktualumą, mokinių gebėjimą suprasti ir analizuoti sudėtingus, bet aktualius gyvybės ir technologijų klausimus etiniame/filosofiniame kontekste.
Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą