042309 1
Karyba

Karo medicinos tarnyba: nauja profesinė patirtis ir realiai vykdomos užduotys

Šiuo metu beveik pusė tūkstančio Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (KMT) karių ir darbuotojų aktyvuoti ir vykdo įvairias užduotis – nuo stebėsenos, konsultavimo, testavimo iki ligonių priežiūros.

Nors Lietuvoje dėl koronaviruso pandemijos yra paskelbtas karantinas, o Lietuvos kariuomenėje yra pristabdytos visos planinės sveikatos priežiūros paslaugos, tačiau beveik penkiems šimtams KMT medikų, karių ir darbuotojų šiuo metu dėl veiklos ir užduočių specifikos pakankamai įtemptas tarnybos laikotarpis. Jie aktyviai dirba ir rūpinasi karių bei civilių sveikata, numato prevencines priemones, kontroliuoja jų įgyvendinimą Lietuvos kariuomenėje, intensyviai ruošiasi lengva ligos forma sergančių pacientų gydymui, ima mėginius COVID-19 ligai nustatyti bei stengiasi padėti suvaldyti koronaviruso plitimą šalyje.

KMT yra parengusi kovos su COVID-19 virusu planą, kuris, atsitikus viruso proveržiui kariuomenės padaliniuose, padėtų kovoti ir suvaldyti iškilusią pavojingą situaciją. Taip pat, esant būtinumui, numatyta pagalba civilinėms gydymo įstaigoms.

Viena svarbiausių kovos su COVID-19 priemonių yra prevencija. Karių visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus specialistai, vadovaudamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymais bei rekomendacijomis bei atsižvelgdami į pagrindinę kariuomenės funkciją – ginkluotąją krašto gynybą, parengė nurodymus ir specifines rekomendacijas kariuomenės padaliniams.

Jau daugiau nei mėnuo rengia įvairias tvarkas, pradedant kaip tikrinti atvykstančius į dalinį, kokias apsaugos priemones naudoti kasdienėje tarnyboje, baigiant smulkiu procedūrų aprašymu įtariant ar nustačius sergantįjį COVID-19. Nuolat vykdo numatytų prevencinių priemonių įgyvendinimo kontrolę: tikrina, ar dėvimos privalomos apsaugos priemonės, kaip išlaikomas rekomenduotas atstumas, ar naudojamos dezinfekcinės medžiagos, ar nesibūriuojama ir pan. Taip pat konsultuoja padalinių vadus dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo. Kartais tenka vadus nuraminti, kad nebūtų imamasi perteklinių priemonių. Glaudžiai bendradarbiauja su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais.

Pandemijos metu KMT medicininės logistikos sektorius aktyviai ieško ir prisideda perkant būtinas priemones karių sveikatos apsaugai užtikrinti. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės, sertifikuoti specialūs apsauginiai kostiumai, akiniai, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinės ir kitos priemonėmis aprūpinamas personalas, vykdantis taikos meto užduotis oro, jūrų uostuose, geležinkelio stotyse ir pasienyje. Taip pat yra vykdomi papildomi pirkimai, kad priemonių užtektų, jei esama situacija užsitęstų. Galima pasidžiaugti, kad visoms funkcijoms vykdyti apsaugos ir dezinfekcinių priemonių nepritrūksta.

Galimai infekuotų asmenų testavimas

KMT Medicininės paramos vienetų grupės (MPVG) vadė plk. ltn. Inga Jancevičienė papasakojo, kaip vyksta karių ir civilių testavimas.

„Testavimas vyksta pagal tvarką, kuri patvirtinta Sveikatos apsaugos ministerijos ir Karo medicinos tarnybos vadės įsakymais. Medicininės paramos vienetų medikai paima ėminius molekuliniams testams dėl SAR-CoV-2 viruso – tai yra šiuo metu pagrindinis testavimui naudojamas metodas. Ėminiai pristatomi į laboratorijas civilinėse įstaigose. Ėminio paėmimas vyksta maksimaliai apsaugant personalą ir aplinkinius asmenis nuo infekavimo pavojaus. Pacientui tepinėlis imamas patalpoje su atskiru įėjimu arba palapinėje, arba atskirais atvejais, kai kariai atvyksta automobiliu, neišlipant iš transporto priemonės, tik pravėrus automobilio langą. Tepinėlius iš nosiaryklės paima pilną individualių apsaugos priemonių komplektą dėvintys medikai.

Ėminiai nustatyta tvarka supakuojami ir siunčiami į laboratoriją, kuri aptarnauja atitinkamą regioną. Ėminių ėmimas vyksta visuose Rolė 1 medicininės paramos vienetuose visoje Lietuvoje. Per darbo dieną paimama nuo 200 iki 300 mėginių. Nuo testų atlikimo pradžios jau yra paimta virš 3 tūkst.,“ – teigė MPVG vadė. Taip pat tikimės plačiau pradėti naudoti ir serologinius testus, kai bus patvirtinta SAM tvarka. Manome, kad būtų svarbu nustatyti, kokiam procentui karių yra susidaręs specifinis imunitetas, t. y. kiek yra persirgusių besimptome ligos forma.“

042311

Pasirengę pacientų priėmimui

KMT pasiruošusi priimti iki 140 asmenų, užsikrėtusių COVID-19, kitiems susirgimams gydyti ir izoliavimui numačiusi 178 vietas. Taip pat gydymo vietos ruošiamos ir kituose Lietuvos kariuomenės daliniuose.

Didžiąją izoliavimo vietų dalį sudaro patogūs vienviečiai, dviviečiai ir triviečiai kambariai su atskiru įėjimu, sanitariniu mazgu ir dušu. Taip pat izoliacijos vietose yra įrengtos atskiros patalpos būtiniems tyrimams atlikti.

Laikinose gydymui skirtose patalpose bus stebimi COVID-19 liga sergantys kariai, kurie neturi jokių klinikinių požymių ar jiems diagnozuota lengva ligos forma, kuriai gydyti taikomas simptominis gydymas, nereikalaujantis deguonies terapijos.
Gydytojai vykdys nuolatinę pacientų kontrolę. Kario būklei pablogėjus, medicinos personalas organizuos paciento perkėlimą į civilinę gydymo įstaigą.

Taip pat KMT pasirengusi teikti paslaugas kariams, kurie turi būti izoliuojami prieš misiją ir grįžę iš užsienio ar misijos, po kontakto su nustatytu sergančiuoju.

Kasdieninė veikla ir tikri atvejai

Karių reabilitacijos centre laikinam gydymui pritaikytose ir įrengtose patalpose yra hospitalizuoti trys profesinės karo tarnybos (PKT) kariai, kuriems patvirtintas COVID-19 virusas.

Karių reabilitacijos centro viršininkas mjr. Ričardas Lanauskas pasakojo, kaip pasikeitė padalinio veikla ir su kokiais iššūkiais teko susidurti.

„Dabartinė situacija įpareigojo mus šiek tiek pakeisti profilį ir patobulėti specifinėje srityje – infekuotų ypatingai pavojinga infekcija pacientų priežiūroje bei gydyme. Mūsų darbuotojams tokia veikla yra neįprasta. Reabilitacijos centro personalui reikėjo baigti specializuotus mokymus ir instruktažus, kurių metų personalas įgavo reikalingas teorines ir praktines žinias, kurias dabar sėkmingai taiko realiu atveju. Pacientai yra nuolatos prižiūrimi ir stebimi mūsų personalo. Kariai šiuo metu jokių simptomų nejaučia ir jaučiasi gerai“, – teigė Karių reabilitacijos centro viršininkas.

042310

Karių reabilitacijos centre šiuo metu yra įrengtos 36 laikinos gydymui skirtos vietos.

Karių sveikatos priežiūros įstaigose sustabdytas planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, išskyrus planinę vakcinaciją bei paslaugas, kurių nesuteikus, pacientui kiltų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba tai tiesiogiai pablogintų paciento sveikatą. Vadovaudamiesi ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, gydytojų specialistų konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu. Tačiau jeigu gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tam tikra procedūra ar tyrimas, su gydytojo siuntimu pacientai gali atvykti ir į Karo medicinos centrą. Kariniuose daliniuose veikia medicininės paramos vienetai, kuriuose PKT kariams teikiama būtinoji medicininė pagalba, o nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) kariams – pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugos.

Kaip buvo skelbta anksčiau, KMT Mokymo centro Paramediko kurso kursantai atlieka praktiką 29-ose Nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose įvairiuose Lietuvos miestuose. Kurso dalyviai ne tik vykdo standartines ir profesines užduotis, bet ir tiesiogiai prisideda kovoje su COVID-19 virusu ligoninių priėmimo skyriuose. Būsimieji Lietuvos kariuomenės paramedikai praktiką atlieka Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Ukmergės ligoninėse ir Greitosios medicinos pagalbos stotyse.

Nuo kovo 23 d. sąveikai su Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centru paskirtas KMT MPVG Sausumos pajėgų Rolė 1 vienetų grupės vadas mjr. Valdas Meškauskas, kuris padeda planuoti ir koordinuoti ekstremalios situacijos valdymą bei galimą kariuomenės paramą.

Dėmesys karių psichikos sveikatai ir emocinei savijautai

KMT Karo psichologijos sektoriaus psichologų paslaugos karantino metu yra svarbi nemedikamentinė gydymo ir emocinio palaikymo dalis, todėl psichologai karantino metu psichologines konsultacijas teikia Krašto apsaugos sistemos (KAS) personalui ir jų šeimų nariams. Konsultacijos tapo nuotolinės, tačiau neatsisakyta ir akivaizdinių psichologinių konsultacijų, išplėstos psichologinės pagalbos gavimo galimybės. Ji galima el. paštu, visą parą veikiančia psichologinės pagalbos telefonu linija, „Skype“, „Zoom“ ir „Messenger“ programų dėka.

Karo psichologai elektroninėje erdvėje ir žiniasklaidoje viešina informaciją ir teikia naudingus patarimus kaip įveikti nerimą ir baimę, stiprinti psichikos sveikatą. Psichologinės paramos skyriaus viršininkas kpt. Andrius Jurgaitis televizijos ir radijo laidose dalino naudingus patarimus kariams bei visuomenei.

„Artimųjų ilgesys yra vienas iš dažniausiai įvardijamų norų ir troškimų. Tačiau nepaisant to, NPPKT kariai suvokia situacijos rimtumą, karantino svarbą ir būtinumą, ir net geba pasidžiaugti, jog šiuo metu yra viena iš sveikiausių ir saugiausių visuomenės grupių.

Dažniausiai užsiėmimai su kariais būna nukreipti į emocijų suvokimą, komandos formavimą, tarpusavio bendravimą. Užsiėmimų su kariais metu aptariame ne tik galimos veiklos būdus bataliono teritorijoje, aptariami kokybiško bendravimo su artimaisiais ir kolegomis variantai. Užsiėmimų metu nepamirštama ir komandos formavimo pratimų. Labiausiai džiugina kuomet užsiėmimų metu kariai gali ne tik pasidalinti savo vidiniais išgyvenimais, mintimis, emocijomis, tačiau ir pasijuokti, įsitraukti į įvairias praktines ir kūrybines veiklas, kartu spręsti komandines užduotis“, – sakė psichologė ltn. Karolina Arelytė.

KMT specialistai džiaugiasi, kad nelieka nuošalyje, gali prisidėti prie situacijos valdymo ir ragina visus Lietuvos piliečius karantino metu laikytis prevencinių rekomendacijų, siekiant suvaldyti šį klastingą virusą. Taip pat tiki, kad ši situacija tiek visuomenę, tiek kariuomenę sustiprins ir visus dar labiau apjungs bendro tikslo siekimui.

Šaltinis: Lietuvos kariuomenė

Parašykite komentarą