Kaunas 7
Miestas

2022-uosius „Iniciatyvos Kaunui” pasitinka su šešiomis prioritetinėmis sritimis: projektams ir idėjoms – solidus miesto finansavimas

Programa „Iniciatyvos Kaunui” skelbia kvietimus kitų metų projektinėms veikloms. Miestas iki pat sausio vidurio laukia pirmųjų iniciatyvų iš nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir asociacijų, kurios skatintų vaikų ir jaunimo užimtumą, socialinių, sveikatingumo, sporto ir kultūros renginių plėtrą bei Kauno patrauklumo didinimą. Perspektyviausiems projektams skiriamas miesto finansavimas.

Strateginių sričių stiprinimas

„Kaunas turi labai daug kūrybingų ir veiklių žmonių, kurie su papildomais resursais nuvers kalnus. Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame įgyvendinti savo idėjas ir prisidėti prie gausaus būrio „Iniciatyvos Kaunui” inovatorių. Kartu ne tik įveiksime iššūkius ar spręsime miestui aktualias problemas, bet ir įgyvendinsime prasmingus ir gražius projektus.

Prioritetai teikiami veikloms, kurios glaudžiai siejasi su ilgalaike miesto strategija. Tai bendruomeniškumą, nuolatinį mokymąsi, kultūrą ir aktyvų laisvalaikį skatinantys renginiai, projektai formuojantys ir stiprinantys Kauno įvaizdį šalyje bei užsienyje”, – kalbėjo Kauno mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.

Septintus metus „Iniciatyvos Kaunui” komanda tęsia dalyviams jau įprastas ir pasiteisinusias projektines veiklas. Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, bendruomenės ir kitos viešosios įstaigos jau gali teikti paraiškas „Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtra gyventojų gerovei kurti visuomenėje”, „Vaikų ir jaunimo įgalinimas ir užimtumas”, „Kaunas – pagrindinė kultūros erdvė” ir „Kaunas sportui – sportas Kaunui” sritims.

Iniciatyvos orientuotos į kultūros skatinimą, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, gyventojų įtraukties ir socialinės pagalbos projektus, sportinio meistriškumo skatinimą per sistemingą sporto šakų vystymą.

Tvari ir darni aplinka

Šiemet paraiškų teikėjams siūlomos net kelios naujovės ir iššūkiai. Vienas jų – stiprinti Kauno kaip veržlaus miesto įvaizdį. Iniciatyvos turėtų supažindinti visuomenę su išskirtiniais kultūros paveldo objektais, sovietinės statybos kvartaluose kurti patrauklias erdves gyvenimui ir laisvalaikiui. Dalyviai savo iniciatyvomis taip pat prisidės prie Kauno investicinio patrauklumo, užsieniečių pritraukimo, kino turizmo ir verslumo didinimo.

Dar viena naujovė – „Kaunas – lokalių idėjų miestas” kryptis. Žaliąjį miesto kursą palaikantis Kaunas skatina inovatorius kartu kurti žiedinės ekonomikos modelį mieste. Įgyvendinamais projektais siekiama sušvelninti poveikį aplinkai, ugdyti darnaus vartojimo ir judumo, tinkamo atliekų tvarkymo įpročius. Konkursą planuojama paskelbti 2022 m. pradžioje, o paraiškos į šią projektinę kryptį bus priimamos ištisus metus. 

Laikas teikti paraiškas

Dalyviai, norintys realizuoti savo idėjas, paraiškas kartu su kvietimuose nurodytais dokumentais gali teikti elektroniniu būdu, naudojantis projektų atrankos ir finansavimo paraiškų informacine sistema paraiskos.kaunas.lt/.

Pretendentų į „Kaunas – pagrindinė kultūros erdvė”, „Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtra gyventojų gerovei kurti visuomenėje”, „Kaunas sportui – sportas Kaunui”, „Vaikų ir jaunimo įgalinimo ir užimtumo” ir „Kaunas – veržlus miestas” sritis, paraiškos priimamos iki sausio 14 d. Norintys organizuoti vaikų vasaros stovyklas,  projektų paraiškas galės pateikti iki vasario 1 d.

Vieno projekto įgyvendinimui savivaldybė iš miesto biudžeto gali skirti iki 80 proc. viso projekto išlaidų. Likusia lėšų dalimi pasirūpina pats projekto iniciatorius arba jas padengti gali iniciatyvos rėmėjai ir partneriai. Miesto finansuojamos idėjos privalo būti įgyvendintos iki 2022 metų pabaigos.

Projektų atrankos bei vertinimo kriterijai – nekinta. Visas paraiškas svarstys ir tvirtins nepriklausomi ekspertai, kurie atsižvelgs į jų aktualumą bei atitikimą kvietime nurodytiems reikalavimams. Svarbiu vertinimo aspektu išlieka ir projektinės veiklos imtis – kokį kiekį žmonių ji pasieks ir kokių rezultatų  galima tikėtis projekto pabaigoje.

Parašykite komentarą